Новите помирителни комисии - между потребители и търговци

На 12 януари (вторник) от 10 часа ще се проведе кръгла маса на тема "Новите помирителни комисии - механизъм за решаване на спорове между потребители и търговци". Организатори на дискусията са Комисията за защита на потребителите и вестниците "24 часа" и "


Във форума ще вземат участие председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и членовете на КЗП Константин Арабаджиев и Константин Райков, заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, омбудсманът Мая Манолова, представители на специализирани регулаторни и надзорни органи и представители на браншови организации.

Основните теми на дискусията са:

- Секторните помирителни комисии и тяхната работа

- Какво е значението на помирителните производства

Подробна презентация по тях ще изнесе председателят на КЗП Димитър Маргаритов