Резултати от конкурса

Конкурсът "Моят зелен град" приключи. Той беше свързан с  европейската година на „по-зелените градове“ 2020 и се организира съвместно с колегите от Центъра за развитие на човешките ресурси и Информационен център "Европа Директно София". Получихме редица разработки, акцентиращи върху красотата на нашите градове, както и върху дейностите, в които децата участват, за да запазят по-зелени и по-чисти селищата, където живеят и учат.

Уважаеми участници,

чрез подготвените от вас текстове, презентации и видеоматериали представихте оригинален подход към тази значима тема, която провокира мечтите и се превръща в истинско зелено предизвикателство. Всички ваши материали са резултат и от своя страна предизвикват размисъл за значимостта на всяко действие или бездействие на човека. Благодарим Ви за участието и за старанието. Високо оценяваме вашите усилия!


Наградата – участие в Еко лагер 2020, който ще се проведе под формата на Зелени еко дни през месец септември 2020 година, получават следните училища:

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ (2 отбора) - Кюстендил
ЗПГ „Климент Тимирязев“ - Сандански
СУ „Васил Левски“ - Троян

Награда за творчески принос, под формата на информационни и рекламни материали, получават екипите на:

ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров“ - Ботевград
157 гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо” - София
ПГ по икономика „Алеко Константинов“ - Кърджали
ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ - Велико Търново
СУ "Георги Бенковски" - Тетевен
Средно училище ,,Антим I’’ - Златоград
СУ „Никола Вапцаров“ - Хаджидимово
Професионална гимназия по електротехника и електроника - Пловдив

Честито на всички наградени!