Експерт на ЕПЦ България изнесе лекция на тема "Онлайн платформата за решаване на спорове към Европейската комисия и добри практики" по време на конференция Е-commerce 4.0, организирана от сп.Enterprise. Събитието се проведе на 28 септември в София и беше

„Хубаво е информацията да бъде ясна и достъпна, да се обяснят начините за рекламация и връщане. Приемливо е да има разумен срок за отговор по даден въпрос – който трябва да е между 7-10 дни. Сайтът ви трябва да разполага и с информация за органите за решаване на спорове - да е ясно кои са те, къде и как могат да бъдат намерени", посъветва онлайн  търговците в залата Атанас Начков, юрист в ЕПЦ.
„Не пренебрегвайте жалбите на потребителите, защото лесно те могат да бъдат отнесени на по–горна инстанция.“, напомни съветникът в потребителския център.
Сред другите лектори беше  Павел Бандура, който оглавява маркетинговите дейности на Google за България. Той представи съвременните тенденции в дигиталния свят и по-специално това, което се случва в  нашата страна.