Споделете мнението си относно заплащане на такси за използване на пътната инфраструктура

Европейската комисия провежда обществено допитване относно заплащане на такси за използване на пътната инфраструктура, като може да дадете Вашето становище до 4 ноември 2012

Европейската комисия провежда обществено допитване относно заплащането на такси за използването на пътната инфраструктура. Това допитване е част от подготвителната работа, за да проучи възможностите за възможни нови инициативи на Комисията за събиране на пътни такси през 2013 г.

Въпросникът по интернет ще бъде онлайн до 4 ноември на следния линк http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2012-11-04-roadcharging_en.htm.

Въпросите са групирани в четири теми:
- Недостатъчните инвестиции в поддържането на транспортната инфраструктура;

- Неефективно използване на инфраструктурата;

- Съединяване на несъвместими пътни системи за таксуване в ЕС и

- Липса на прозрачност и риск от дискриминация в начина, в която се определят, актуализират и събират таксите за изминат участък.


Четвъртият елемент на допитването е от най-пряк интерес за трансграничните потребители, въпреки че и трите други аспекти са свързани със защитата на потребителите.

Ще бъдем благодарни, ако отделите време, за да изразите своето становище.

ЕПЦ България

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати