Увеличение на летищни такси в Испания

От 1-ви юни в Испания влезе в сила увеличението на летищните такси, одобрени със Закона за държавния бюджет от 2012 г. Разпоредбите на Закона засягат всички компании, които извършват дейност на територията на испанските летища. Увеличението засяга и пасаж

Във връзка със зачестилите запитвания от страна на потребителите, относно увеличение на таксите на самолетните компании в Испания след резервации, ЕПЦ ви информира че:

От 1-ви юни в Испания влезе в сила увеличението на летищните такси, одобрени със Закона за държавния бюджет от 2012 г. Разпоредбите на Закона засягат всички компании, които извършват дейност на територията на испанските летища. Увеличението засяга и пасажерите като включва не само увеличение след 1 юни, но и увеличение на цените на резервациите, направени преди тази дата.

Според ЕПЦ – Испания, ефектът от тази мярка върху крайната цена повдига 3 въпроса, които трябва да бъдат анализирани:

1)  Законосъобразността на едностранно разглеждане, от страна на авиокомпаниите, на крайната цена на резервации на полети, които вече са направени и платени: в съответствие с чл. 23 на регламент с номер 1008/2008/ЕК, чл. 7.4б на директива 2005/29/ЕК и чл. 60.2б от испанския Закон за защита на потребителите, компаниите са задължени да посочват крайната цена (включително данъци и летищни такси) в резервациите на полети. От друга страна, ако крайната цена  може да бъде променена от допълнителни разходи, които не могат да бъдат калкулирани предварително, гореспоменатите правила също предоставят възможност за разглеждане на крайната цена (стига потребителите да са информирани за това). Тази възможност е уточнена в областта на пакетното пътуване, чл. 157 от испанския Закон за защита на потребителите. В резултат на това е възможно предварителното застъпване на разглеждането, от страна на компаниите, на крайната цена, когато упоменатите условия са изпълнени.

2)  Възможност за злоупотреба с Общите Условия, предлагани от авиокомпаниите: ефектът от увеличението на летищните такси върху крайната цена е отразен в Сроковете и условията, които авиокомпаниите предлагат на потребителите. Цитираме като  пример случаят Ryanair :

RYANAIR:  4.2.2 Данъци и такси, наложени при въздушно пътуване постоянно се променят и могат да бъдат въвеждани след датата, на която е направена резервацията. Ако каквато и да е такса е въведена или увеличена след като сте направили своята резервация, вие сте задължени да я заплатите преди заминаването. По същия начин, ако такава такса е премахната или намалена по начин, който вече не се отнася за вас, или е дължима по-малка сума, вие имате право да изискате възстановяване на разликата от нас

Следователно, въпросът е дали Общите Условия могат да доведат до злоупотреба. Чл. 85 на испанския Закон за защита на потребителите установява, че търговецът ще има възможността да увеличава едностранно цената, ако за такова увеличение има обективни причини и търговецът даде на потребителя възможността да анулира договора и да получи възстановяване на заплатената сума. Така, взимайки предвид чл. 85, ЕПЦ – Испания счита, че тези Общи Условия не могат да доведат до злоупотреби.

3)  Законосъобразността на ретроактивното събиране на летищни такси: ЕПЦ – Испания счита подобна практика за законна, ако търговецът позволява предишно одобрение от потребителя. С други думи, в случай на резервации, направени преди 1ви юли за дата на полет след тази, търговецът трябва да информира потребителя за увеличение от дата преди тази на полета, за да му даде възможност да избере дали да го плати или да отмени полета (включително и възстановяване). От друга страна, трябва да бъде считано за незаконно, ако компанията не е информирала за увеличението, а е начислила таксите в случай на полети, които вече са били извършени. Това е практиката, която Ryanair иска да въведе, таксувайки подобно увеличение при полети извършени между 1ви и 6ти юли, когато те са информирали за тези нови такси  от 6ти юли.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати