В какъв срок отговарят търговците в Европа?

Мрежата от Европейски потребителски центрове направи проучване за времето, за което трябва да отговарят търговците на подадена жалба от страна на потребители във всяка от страните в ЕС, Исландия и Норвегия. Информацията беше обобщена от нашите колеги в ЕПЦ Полша. От въпросника става ясно дали има някакви основни правила за отговорите на търговците (наличие на определен формуляр или последствия, ако компанията не отговори), както и дали има разпоредби относно случаите на несъответствие с договора, основани  на законовата или на търговската гаранция.

 

Какъв е срокът за отговор на търговеца при оплакване?


В повечето случаи няма законово задължение за отговор и конкретен срок, в който това трябва да стане. При жалба на потребители към търговците от Литва и Испания те трябва да вземат отношение най-късно до 10 дни, докато в Латвия, Естония и Хърватия срокът е малко по-дълъг - отговорът трябва да бъде изпратен до 15 дни. Като цяло на оплакванията, изпратени от клиенти срещу фирми, регистрирани в Полша и Унгария, трябва да се даде становище в рамките на 30 дни. Ако търговецът от Полша не отговори, то се счита, че жалбата е приета.

 

За колко време трябва да получим отговор при рекламация?


Законовата гаранция на стоките, купени от търговец в ЕС, Исландия или Норвегия, е 2 години. Някои страни са въвели конкретно време за отговори на оплакване, получено през този период, докато други са постановили, че отговорът трябва да бъде в рамките на „разумен срок“, без да уточняват колко дълъг е той.

Търговецът от Словения има 8 дни за отговор и рискува глоба до 1200 евро ако не го направи. Фирмите от Литва и Испания имат 10 дни, за да се произнесат по оплакванията на потребителите. На компаниите от Хърватия, Естония и Латвия са дадени малко повече - 15 дни.

В Румъния оплакванията при гаранция трябва да бъдат разрешавани до 15 дни, докато в Полша, ако потребителят поиска ремонт, замяна или намаляване на цените (като посочи конкретна сума или процент), търговецът трябва да даде становище по жалбата в рамките на 14 дни. В противен случай оплакването се счита за прието от търговеца. 

В Унгария търговецът трябва да се произнесе до 30 дни. Същият срок е даден и за търговците в България, Чехия и Словения. Ако това не стане, то потребителят има право да се оттегли от договора и да поиска парите си обратно. Подобна е и практиката във Франция. Въпреки че търговецът не е длъжен да отговори на жалбата, липса на отговор в рамките на месец, дава право на потребителя да се оттегли от договореното с него.

В Австрия, Белгия, Кипър, Германия, Ирландия, Малта и Холандия търговците трябва да отговарят в “разумен срок”. 

 

Още информация по темата може да видите в приложения документ.

Traders Response Time

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати