• Свали
  ОРС за потребители

 • Свали
  Когато потребителите имат проблем с търговец по отношение на закупен продукт или услуга, те могат да решат спора си извън съда чрез процедура за алтернативно разрешаване на спорове или онлайн решаване на спорове (АРС / ОРС). Като тези процедури са алтернатива на разрешаването на спорове от съда, то те се наричат алтернативно разрешаване на спорове (АРС). Когато те се извършват онлайн, те се наричат Online разрешаване на спорове (ОРС). Решаването на спорове чрез АРС / ОРС, като цяло, е по-лесно, по-бързо и по-евтино, отколкото решаването на спорове от съда. В Европейския съюз, процедурите за АРС / ОРС могат да имат различна форма и те могат да имат различни имена напр арбитраж, медиация, омбудсман, помирителни комисии, бордове за подаване на жалби. На 21 май 2013 г., европейският законодател прие ново законодателство за алтернативно решаване на спорове, а именно Директива за АРС за потребители - ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО.

 • Свали
  Научете повече за правата ви в случай на загуба или повреда на багажа ви по време на полет

 • Свали
  Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.

 • Свали
  Научете повече за правата ви при пазаруване онлайн

 • Свали
  Обезщетяване на пътниците при отказ за достъп до борда, отмяна на полета или голямо закъснение

 • Свали
  Този закон влиза в сила от 1 януари 2022 г. Той урежда изискванията относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. Освен това уточнява изискванията относно съответствието на стоките, средствата за защита на потребителите при несъответствие, реда и условията за използването на тези средства за защита и търговските гаранции.