Трансгранични спорове в ЕС и ролята на ECC-Net

Много учени, експерти от Мрежата на Европейските потребителски центрове ECC-Net, както и представители на национални контролни органи и на Помирителни комисии се събраха в Оксфорд, Обединеното кралство, на 9 и 10 ноември 2022 г. за конференция относно Алтернативното разрешаване на спорове (АРС) в ЕС. Мрежата ECC-Net беше представена от Ларс Арент, директор на ЕПЦ Дания. В своята презентация Арент се фокусира върху подобряването на осведомеността относно АРС, особено в трансграничен контекст. Както уместно обобщи Александър Биар от Асоциацията на потребителските организации в Европа BEUC: „Процедурата е спойката на системата за АРС, за да се гарантира не само достъпът, но и доверието на потребителите.“

Ключовото послание на Арент беше, че са необходими добре функциониращи процедури, които подпомагат целия път на АРС на потребителите: от момента, в който те установят проблема с  търговеца, през това, че се нуждаят от помощта на специализирана трета страна, до окончателното разрешаване на спора.

Сър Джефри Вос, ръководител на гражданското правосъдие в съдебната система на Англия и Уелс, отбеляза, че повечето спорове скоро ще бъдат трансгранични. Системата за АРС трябва да бъде проектирана така, че да се справя с тези спорове.

През май 2022 г. Мрежата ECC-Net проведе­ задълбочено проучване сред всички центрове относно техния практически опит с националните органи за АРС при разглеждането на трансгранични спорове. Според проучването едни от основните сфери, които трябва да се подобрят, е  нежеланието на търговците да участват в процедурата за разрешаване на спорове или неспазването на препоръката, дадена от структурата за АРС.

Именно заради това основните препоръки в проучването са свързани с това да се гарантира по-голямо участие на търговците в процедурите за разрешаване на спорове и спазване на решенията след това. Един от начините да се стимулира участието на фирмите е ако има такси за това участие, те бъдат минимални. Някои от органите за АРС предлагат на търговците достъп до услуги като обобщени данни и насоки, които могат да бъдат използвани от дружествата за подобряване на обслужването на техните клиенти. Друга възможност е поставянето на знака за доверие да бъде възможно само за онези търговци, които спазват решенията на органите за АРС  („положителен списък“). Или обратното - да се използват отрицателни (засрамващи) списъци за онези компании, които не спазват решенията на органите за АРС. 

Проучването, проведено от европейските потребителски центрове, подчертава, че обхватът на АРС и качеството на оказваната помощ от тези органи се различават значително в рамките на ЕС. Сред основните проблеми, които трябва да се решат, са тези, свързани с езиковата бариера и невъзможността и чужденци да се възползват от извънсъдебната процедура, когато имат трансгранични казуси. Освен това информацията в проучването ясно показва и необходимостта от по-широко използване на леснодостъпни онлайн процедури от страна на националните органи за АРС, които трябва да се включат в решаването на трансгранични спорове.

Повече за проучването тук