Трансгранични спорове в ЕС и ролята на ECC-Net

Много учени, експерти от Мрежата на Европейските потребителски центрове ECC-Net, както и представители на национални контролни органи и на Помирителни комисии се събраха в Оксфорд, Обединеното кралство, на 9 и 10 ноември 2022 г. за конференция относно Алтернативното разрешаване на спорове (АРС) в ЕС. Мрежата ECC-Net беше представена от Ларс Арент, директор на ЕПЦ Дания. В своята презентация Арент се фокусира върху подобряването на осведомеността относно АРС, особено в трансграничен контекст. Както уместно обобщи Александър Биар от Асоциацията на потребителските организации в Европа BEUC: „Процедурата е спойката на системата за АРС, за да се гарантира не само достъпът, но и доверието на потребителите.“

Ключовото послание на Арент беше, че са необходими добре функциониращи процедури, които подпомагат целия път на АРС на потребителите: от момента, в който те установят проблема с  търговеца, през това, че се нуждаят от помощта на специализирана трета страна, до окончателното разрешаване на спора.

Сър Джефри Вос, ръководител на гражданското правосъдие в съдебната система на Англия и Уелс, отбеляза, че повечето спорове скоро ще бъдат трансгранични. Системата за АРС трябва да бъде проектирана така, че да се справя с тези спорове.

През май 2022 г. Мрежата ECC-Net проведе­ задълбочено проучване сред всички центрове относно техния практически опит с националните органи за АРС при разглеждането на трансгранични спорове. Според проучването едни от основните сфери, които трябва да се подобрят, е  нежеланието на търговците да участват в процедурата за разрешаване на спорове или неспазването на препоръката, дадена от структурата за АРС.

Именно заради това основните препоръки в проучването са свързани с това да се гарантира по-голямо участие на търговците в процедурите за разрешаване на спорове и спазване на решенията след това. Един от начините да се стимулира участието на фирмите е ако има такси за това участие, те бъдат минимални. Някои от органите за АРС предлагат на търговците достъп до услуги като обобщени данни и насоки, които могат да бъдат използвани от дружествата за подобряване на обслужването на техните клиенти. Друга възможност е поставянето на знака за доверие да бъде възможно само за онези търговци, които спазват решенията на органите за АРС  („положителен списък“). Или обратното - да се използват отрицателни (засрамващи) списъци за онези компании, които не спазват решенията на органите за АРС. 

Проучването, проведено от европейските потребителски центрове, подчертава, че обхватът на АРС и качеството на оказваната помощ от тези органи се различават значително в рамките на ЕС. Сред основните проблеми, които трябва да се решат, са тези, свързани с езиковата бариера и невъзможността и чужденци да се възползват от извънсъдебната процедура, когато имат трансгранични казуси. Освен това информацията в проучването ясно показва и необходимостта от по-широко използване на леснодостъпни онлайн процедури от страна на националните органи за АРС, които трябва да се включат в решаването на трансгранични спорове.

Повече за проучването тук

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати