Европейският парламент прие нови правила за доставката на стоки, купени по интернет.

Доставчиците на пратки ще трябва да предоставят своите тарифи по определен списък с най-често използвани услуги, се казва в съобщение до пресата на Европейския парламент.
Европейската комисия пък ще публикува цените на специален сайт, което ще позволи на потребителите и бизнесите да сравняват тарифите за местни и трансгранични доставки между различни държави, както и между различни доставчици. Очакването е, че регламентът ще подпомогне здравословната конкуренция, а необоснованите разлики в цените на тарифите ще бъдат намалени.

Новите правила са част от пакета за електронна търговия.  За да влязат в сила е необходимо да бъдат одобрени и от Съвета на Министрите.

По данни на Европейската комисия от 2015 г. две трети от потребителите са се отказвали да поръчат стока  онлайн, защото цената на международната доставка им се е сторила прекалено висока. Проучване оказва, че цените на трансграничните пратки за от три до пет пъти по-високи от съответните национални услуги.

По-добър надзор на сектора

Операторите ще трябва да обявяват на националните власти своя оборот, броя на доставените колетни пратки, броя и статута на служителите си, информация относно подизпълнители и процедури за разглеждане на оплаквания. Това ще спомогне за добиването на по-добра представа за развитието на този растящ сектор и идентифицирането на възможни недостатъци на пазара. Доставчици с по-малко от 50 служители, опериращи само в една страна, са изключени от разпоредбите.