Как да се свържете с Чешките авиолинии

Общинският съд в Прага, Чехия, се произнесе по несъстоятелността на Чешките авиолинии. Съдът приканва кредиторите да регистрират своите искания до 2 месеца от датата на публикуване на решението в регистъра за несъстоятелност (10.3.2021 г.). Заявления, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани от съда.

Молбите за производство по несъстоятелност се изпращат до горепосочения Общински съд:

Městský soud v Praze

pracoviště Slezská 9

120 00 Прага 2

Чешка република

Може да изпратите и имейл, който е подписан с електронен подипс на адрес  podatelna@msoud.pha.justice.cz

Още информация може да се види тук.

Съдът изисква от чуждестранните кредитори да обосноват своите вземания в превод на чешки език. В допълнение, вашата претенция трябва да бъде придружена от доказателства за плащане, самолетни билети и други документи по случая. 

Ако наскоро сте резервирали и платили самолетен билет с кредитната си карта, можете да проверите дали е възможно да направите оспорване на плащането, като се посъветвате с Вашата банка.