ЕПЦ Ирландия временно затваря

Европейски потребителски център Ирландия е временно затворен до месец април. По тази причина не можем да приемаме и споделяме нови жалби, насочени към търговци, които са регистрирани в Ирландия. Ситуацията засяга не само ЕПЦ България, но и всички останали 27 центъра в Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net).

Причината за временното затваряне на офиса в Ирландия е смяната на структурата, която е домакин и съфинансиращ орган за ЕПЦ Ирландия. От началото на годината това е Комисията за защита на конкуренцията и потребителите (CCPC) в страната.

Като част от мрежата на Европейските потребителски центрове ЕПЦ България винаги работи с друг център, когато трябва да се разгледа дадена жалба по същество.

Един от центровете е в държавата, където живее потребителят, а  вторият - в държавата, където е седалището на търговеца. Това са правила, които важат в мрежата от началото на нейното създаване през 2005 г. и улесняват комуникацията и с потребителите, и с търговците на съответния език. 

В момента колегите от ЕПЦ Ирландия се обучават, за да могат да бъдат адекватни на очакванията и нуждите на потребителите. Докато новата структура започне да функционира, ЕПЦ България ще може да предоставя само информация и съвети, както и да насочва потребителите към алтернативни органи, ако това е възможно, при проблем с търговец, регистриран в Ирландия. 

Извиняваме се за причиненото неудобство и предварително ви благодарим за проявеното разбиране от името на нашите колеги от ЕПЦ Ирландия! 

 

Повече информация може да се намери и на сайта на ЕПЦ Ирландия.

 

 

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати