Над 3,3 млн. потребители на платформата за онлайн решаване на спорове

През 2020 г. Платформата за онлайн решаване на спорове е била използвана от 3,3 милиона уникални посетители или около 275 000 души средно на месец. Това показва последният доклад, публикуван през декември 2021 г.

Данните показват значително увеличение в сравнение с 2019 г. (2,8 милиона посещения годишно, средно 200 000 уникални посетители на месец). Най-голямото увеличение се наблюдава през периода април-юни, когато бяха въведени и националните ограничителни мерки заради пандемията, които доведоха и масова отмяна на полети.

През цялата минала година всяка четвърта жалба, подадена от потребителите чрез платформата за ОРС, е била насочена срещу авиокомпания (обяснимо и с огромното количество отменени полети). Налице е също значително увеличение на споровете, насочени срещу търговци, предлагащи резервни части и принадлежности за превозни средства (около 7%). Около 6% от оплакванията са били насочени срещу хотели и други места за настаняване.  

Жалбите срещу търговци от страна, различна от тази, в която живее потребителят, са малко над 46%, докато останалите са насочени срещу локални продавачи от държавата на самия клиент. Най-много жалби е имало срещу фирми от Германия, Италия, Испания и Франция, показва още докладът. 

Най-голяма част от оплакванията на български потребители, заведени през платформата, са били срещу български фирми. След това се нареждат продавачи от държави като Германия, Унгария, Кралство Нидерландия. 

У нас Европейски потребителски център България е контактна точка към Платформата за онлайн решаване на спорове и може да помогне при технически проблеми или други въпроси, свързани с нейната работа.

Целият доклад може да се види тук.