2022: Близо 120 000 жалби на потребители в ЕС

150 експерта от Мрежата ECC-Net помагат при трансгранични спорове

През 2022 г. около 150 експерти от всичките 27 страни-членки на ЕС, Исландия и Норвегия са разгледали общо 118 142 запитвания и жалби от потребители от цяла Европа. Това показват данните от доклада на Мрежата от Европейски потребителски центрове ECC-Net - ECC-Net report 2022

Мрежата ECC-Net е представена с местен център във всяка страна членка на ЕС, Исландия и Норвегия, като си сътрудничи и с Международния потребителски център в Обединеното кралство. Центровете предоставят информация за правата на потребителите и съдействат за разрешаване на трансгранични спорове с търговци. За помощта не се дължи такса.

 

Според системата за управление на жалбите на Мрежата на Европейските потребителски центрове, поддържана от Европейската комисия, Европейски потребителски център България е получил над 2300 жалби и оплаквания от български потребители срещу фирми, базирани в ЕС и ЕИП, както и около 200 жалби от европейски потребители срещу фирми, базирани в нашата страна. Оплакванията през 2022 г. са се увеличили с около 24% спрямо тези, които са били подадени през 2021 г.

В над 64% от случаите проблемът е решен в полза на потребителите, показват данните на ЕПЦ България. При останалите случаи не сме намерили решение на спора, търговецът не съществува или сме препратили потърпевшите към друг орган за съдействие. 

Благодарение на работата на ЕПЦ България потребителите са успели да получат обратно или като компенсация над 126 000 евро за миналата година. В сумата са включени обезщетения при закъснели или отменени полети, възстановени пари при проблеми с доставки, както и за други проблеми при трансгранични потребителски казуси.

Анкетата за удовлетвореност показва, че над 89% от потребителите, които са я попълнили, са доволни от ЕПЦ България и помощта, която са получили от центъра. Проучването е било изпратено до всички, чиито казус сме разгледали през 2022 г.

 

данни

 

Отчетът на ЕПЦ България за 2022 г. може да се види тук.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати