ЕПЦ събра експерти на кръгла маса

Европейски потребителски център България, който функционира към Комисията за защита на потребителите, организира кръгла маса на тема „Пътуване, почивка, потребители“. Сред партньорите, които се включиха в събитието, бяха ръководството и експерти от Комисията за защита на потребителите, представители на Министерство на туризма, както и на професионални сдружения от туристическия бранш, асоциация „Активни потребители“, компании в сферата на туризма и пътуванията.

"Проблемите свързани с пътуването, почивката и правата на потребителите, са сред основните приоритети в работата на КЗП. Нашата цел е да бъде осъществен всеобхватен контрол по спазване изискванията на Закона за туризма и осигуряване на оптимална защита на интересите на потребителите при предоставянето на туристически услуги". Това каза Стоил Алипиев, председател на Комисията за защита на потребителите при откриване на събитието. Той подчерта и колко важно е потребителите да получат вярна предварителна информация за вида и категорията на туристическите обекти, както и по отношение предоставяни услуги, условия и местонахождение, въз основа на които ще направят избор и ще вземат решение за покупка.

Г-жа Мая Никовска, директор на дирекция "Туристическа политика" към Министерство на туризма отбеляза, че в последните месеци има увеличение на туристите, които посещават България. Отчетен е ръст на туристите с 8,6% спрямо лятото на миналата година, каза тя.

„Благодарение на работата на ЕПЦ България през 2022 година потребителите са успели да получат обратно или като компенсация над 126 000 евро. В сумата са включени обезщетения при закъснели или отменени полети, възстановени пари при проблеми с доставки, както и за други проблеми при трансгранични потребителски казуси.“, обяви г-жа Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център България. Тя сподели, че над 1/3 от жалбите, които пристигат в центъра са от сферата на пътуванията и туризма.  Сред последните случаи, по които екипът на ЕПЦ България е работил е, този на потребителка, която резервира апартамент в Париж през онлайн платформа-посредник. Получава потвърждение за резервацията, но когато пристига на място, установява, че на адреса няма никой и не може да се настани. Налага се спешно да търси друга опция, която е и по-скъпа. След нашата помощ получава обратно сумата от близо 1000 евро – не само заради неизползваната резервация, но и като компенсация за допълнителните разходи, които е трябвало да направи. И още - семейство пътува за почивка до Тенерифе, но при кацането установява, че единият куфар липсва. Авиопревозвачът не съдейства, но след намесата на ЕПЦ България фамилията получава над 1600 евро компенсация. „Забелязваме, че все повече потребители се ориентират към устойчивия начин на пътуване и почивка“, допълни Спасова.

Директорът на дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите г-н Игнат Арсенов, обсъди рисковете при резервиране на онлайн туристически пакети и представи резултатите от контролната дейност, която КЗП извършва.

За емоцията при пътуванията и за дигитализацията в сферата на туризма говори г-жа Полина Карастоянова от Националния борд по туризъм, а г-жа Павлина Илиева,  от Обединение "Бъдеще за туризма" представи хартата на потребителите на туристическите услуги. В събитието се включиха г-н Петър Георгиев от асоциация "Активни потребители", както и Ралица Георгиева от катедра "Икономика на туризма" към УНСС.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати