Кои са опасните стоки на пазара?

Европейската комисия публикува годишния си доклад относно Safety Gate — системата на ЕС за бърз обмен на информация за опасни потребителски стоки, която помага за изтеглянето им от пазара, съобщиха от Европейската комисия в съобщение до медиите.

През 2020 г. органите от 31 участващи държави в мрежата Safety Gate (държави от ЕС, както и Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Обединеното кралство) са обменили чрез системата общо 2253 сигнала за мерки, предприети срещу опасни продукти.

В контекста на развиващата се пандемия около 9% от всички сигнали, подадени през 2020 г., са за продукти, свързани с COVID-19 - предимно неефективни предпазни маски, но така също и дезинфектанти, съдържащи токсични химикали, или ултравиолетови лампи, които излагат потребителите на силно облъчване и могат да причинят кожни дразнения. 

По традиция, и през 2020 г. начело на списъка с продукти, за които са подадени най-много сигнали, че могат да бъдат опасни, са играчките, следвани от моторните превозни средства (21%) и електрическите уреди и оборудването (10%). Сред сигналите, за които са подадени най-много сигнали в България, са облекло, текстилни изделия и модни артикули. Регистърът на опасните стоки у нас може да видите на сайта на Комисията за защита на потребителите.

 

Авторско право за илюстрацията: Европейска комисия 2021