Право на ремонт: Какви са улесненията за потребителя?

Производителят трябва да ремонтира продукта на разумна цена и в разумен срок след изтичане на законовата гаранция

Новите правила въвеждат засилено „право на ремонт“ и имат за цел да намалят отпадъците и да насърчат сектора на ремонтните услуги, като улеснят и направят по-рентабилно поправянето на стоки. Това става ясно от прессъобщение на Европейския парламент.

Европарламентът прие директивата относно т.нар. право на ремонт за потребителите, чиято цел е да изясняви по-добре задълженията на производителите за ремонт на стоките и съответно да насърчава потребителите да използват по-дълго продукта като го ремонтират, вместо да купуват нов.

Задължение за ремонт

Новите правила гарантират, че производителите предоставят навременни и финансово достъпни услуги за ремонт и информират потребителите за техните права в тази област. За стоки, ремонтирани съгласно законовата гаранция, ще се осигури допълнително едногодишно нейното удължаване. Това ще стимулира потребителите да изберат опцията за ремонт вместо замяна на стоките.

След като изтече срокът на законовата гаранция (2 години), производителят ще бъде задължен да ремонтира едни от най-използваните стоки за домакинството, които технически подлежат на поправка съгласно правото на ЕС. Става дума за перални машини, прахосмукачки и дори смартфони. Списъкът с категориите продукти може да бъде разширен с течение на времето. Потребителите могат също така да заемат друго устройство, което да използват, докато тяхното е на ремонт, или пък да изберат ремонтирано устройство като алтернатива, ако ремонтът на тяхната собственост е невъзможен.

Информация за условията и услугите за ремонт

На потребителите може да бъде предложен европейски формуляр за информация относно ремонта, който да им помогне да оценят и сравнят съответните услуги (подробно описание на естеството на дефекта, цената и продължителността на ремонта). За да се улесни процесът на ремонт, ще бъде създадена европейска онлайн платформа с национални подразделения, за да се помогне на потребителите лесно да намерят местни сервизи, продавачи на ремонтирани стоки, купувачи на дефектни стоки или общностни инициативи за ремонт, като например „кафенета за ремонти“. Подобни "кафенета" или подобни места за ремонт, който може да се извършва от самите потребители, има в различни държави в ЕС, най-често като екоинициативи от страна на неправителствени организации.

Съживяване на пазара на ремонтни услуги

Правилата имат за цел да укрепят пазара на ремонтни услуги на ЕС и да намалят разходите за поправка за потребителите. Производителите ще трябва да предоставят резервни части и инструменти на разумна цена, като ще им бъде забранено да използват договорни, хардуерни или софтуерни техники, които да спъват ремонта. Това означава, че те не могат да възпрепятстват използването от страна на независими сервизи на резервни части втора употреба или пък такива, които са "произведени" чрез 3D принтиране, нито да откажат да ремонтират продукт единствено по икономически причини или защото преди това продуктът е бил ремонтиран от някой друг.

Отделно от това държавите-членк трябва да предложат поне една мярка за насърчаване на ремонтите - например ваучери и фондове, провеждане на информационни кампании, предлагане на курсове за ремонт или подкрепа за общностните инициативи за пространства за ремонти. Целта е да се направят ремонтите по-достъпни и предпочитани.

Защо това е важно? По данни на Европейската комисия преждевременното изхвърляне на стоки от страна на потребители всяка година произвежда 261 млн. тона емисии, еквивалентни на CO2, изразходва 30 млн тона ресурси и генерира 35 млн тона отпадъци в ЕС. Самите потребители пък  губят около 12 млрд. евро годишно от замяната на стоките, вместо да ги ремонтират. 

 

Снимка: Blaz Erzetic/www.pexels.com

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати