Конкурс за ученическа разработка на тема „Моето устойчиво развитие. Моят живот”

Европейският потребителски център – България, Центърът за развитие на човешките ресурси и Европа Директно Дупница организират традиционния конкурс за ученическа разработка, насочен към училищата, които работят по европейски проекти и европейска тематика. 

Темата тази година е „Моето устойчиво развитие. Моят живот”

Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства пред планетата, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по темата за значимостта на личната позиция и отговорност спрямо бъдещето на планетата, както и за възможностите за успешна работа в училище по тази тема. 

Очакваме разработки, представящи идейни проекти или инициативи, свързани с опазването на околната среда, вече осъществени или в период на подготовка. Разработките могат да представят инициатива, проблем или конкретен природен обект, избрани от ученическия екип и представени като история, настояще и перспективи в положителен и отрицателен аспект. 

Необходимо е ученическата разработка да отговаря на следните условия:

  • да бъде съвместна екипна разработка;
  • да бъде разработена от екип, съставен от ученици на възраст от 10 до 19 години;
  • да бъде авторски текст;
  • да бъде в обем до 2 стандартни страници в word формат (1 стандартна страница = 1800 знака с интервалите)
  • насърчава се (но не е задължително условие) разработките да бъдат придружени от материали в електронен вариант – авторски рисунки, снимки, видеоклипове, презентации (до 10 слайда), плакати и др., визуализиращи представената концепция и представляващи общ обем не повече от 20 МВ.

Важно: Препоръчително е едно училище да участва в конкурса само с една екипна разработка. 

Очакваме към текстовите разработки да прибавите авторско каре, съдържащо пълното име на училището участник, име на клуба / екипа (ако е приложимо), възраст на учениците, участващи класове, име на преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон, е-mail за връзка. Разработки и други материали с липсващи авторски данни ще бъдат счетени за нелегитимни и няма да бъдат включени в конкурса. Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса. 

Материалите за конкурса изпращайте едновременно на e-mail адресите еtwinning@hrdc.bg , direct@europe.bg и info@ecc.bg.  Краен срок – 22 август 2021 година.

Наградите

Ще бъдат отличени 7 ученически разработки. Всяко наградено училище ще има възможността да излъчи отбор от 4 ученици и 1 преподавател, които да вземат участие в тридневен ученически творчески лагер на място, включващ теоретична и практическа част и тематични творчески ателиета. Еко лагерът ще се проведе в периода 8 – 10 септември 2021 година. В случай на усложняване на епидемичната обстановка, лагерът ще бъде преобразуван в онлайн събитие, а участниците ще получат сертификати и материали по пощата.  

Жури и обявяване на резултатите

Разработките ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на ЕПЦ България, Европа Директно Дупница и на ЦРЧР. 

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 25 август 2021 година на интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg, http://etwinning.hrdc.bg/; http://direct.europe.bg/ и www.ecc.bg .   

Изображение: Pexels.com

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати