Комисията за защита на потребителите и ЕПЦ с договор за сътрудничество с УНСС

Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Европейски потребителски център България, който функционира към КЗП, подписаха Договор за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство. Целта на споразумението е участие в съвместни събития, конференции или срещи, изнасяне на презентации и лекции, както и взаимен обмен на информация между трите институции. 

„Студентите и изобщо младите хора са сред най-активните потребители – те не само пазаруват различни стоки и услуги, но трябва да знаят правата си и при необходимост – да ги потърсят и отстояват. По тази причина смятам, че пред едно подобно сътрудничество има дълъг хоризонт“, отбеляза Димитър Маргаритов,  председател на КЗП. Най-хубавото е, че към дългогодишните ни ползотворни взаимоотношения с УНСС се интегрира и Европейският потребителски център,  добави той.

„Ние гледаме изключително сериозно на тези партньорства. Университетът провежда целенасочена политика на включване на експерти от практиката в учебния процес“, подчерта ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

„Споделянето на идеи и информация са важна част от работата на центъра. Стремим се и в духа на актуалните предизвикателства да запазим жива и непрекъсната връзката с младите хора, чиито потребности и всеобхватни интереси са полезен ресурс на знание. Студентите винаги са добре дошли в офиса на ЕПЦ България – независимо дали се интересуват от своите права като потребители или просто проявяват интерес към нашата работа“, каза и директорът на центъра  Соня Спасова.