Индексът на единния европейски пазар отличи ECC-Net

 

Европейската комисия публикува  информационното табло за единния пазар от 2020 г., според което въпреки подобренията в някои области държавите членки трябва да положат повече усилия, за да се осигури безпрепятствената работа на единния пазар. Както се видя по време на кризата във връзка с коронавируса, добре работещият единен пазар е от решаващо значение за обезпечаване на свободни доставки в целия ЕС и е жизненоважно за бързото възстановяване на икономиката на Общността.

Важен извод, представен в информационното табло, е че се откроява подобрение в принудителните мерки за изпълнение на законодателството за защита на потребителите благодарение на силната координираща роля на Европейската комисия и Мрежата на европейските потребителски центрове ECC-Net. Европейски потребителски център България е част от мрежата от 2008 г. През тази година ECC-Net, който обединява 30 потребителски центъра в ЕС, Исландия, Норвегия и Обединеното кралство, отбелязва своята 15-годишнина.

Сред другите констатации в информационното табло е, фактът, че се увеличава употребата на средства, помагащи на гражданите и предприятията да извличат ползи от единния пазар  - в това число използването на портала „Вашата Европа“ и услугата „Вашата Европа – съвети“ , както и на мрежата СОЛВИТ, която помага при проблеми с публичен орган в рамките на ЕС.

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати