Индекс за развитие на пазарите: Европейците все още нямат достатъчно доверие в услугите

Европейската комисия публикува своя индекс за развитие на пазарите на дребно

Европейската комисия публикува своя индекс за развитие на пазарите на дребно от 2018 г., с който се следи как потребителите от ЕС оценяват функционирането на 40 сектора на стоки и услуги, става ясно от съобщение до медиите.

Само 53 % от потребителите вярват, че предприятията в секторите на услугите спазват правилата за потребителите. При стоките този процент е малко по-висок — 59 %. Доверието на потребителите не се е повишило в сравнение с индекса от 2016 г. Според потребителите в повечето държави в ЕС особено проблемни области остават далекосъобщенията, финансовите и комуналните услуги (вода, газ, електроенергия, пощенски услуги). Като положително може да се посочи заключението на доклада, че разликата между Изтока и Запада в доверието на потребителите постепенно изчезва. Освен това услуги като услуги за персонални грижи (фризьори, спа процедури), ваканционно настаняване и пакетни почивки, се ползват с високо доверие от страна на потребителите. 

„Доверието на потребителите нараства, но все още има твърде много потребители с лош опит от определени пазари, като например закупуването на жилище или кола втора употреба“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете. „През април 2018 г. представихме Нов търговски механизъм за потребителите с цел да бъде засилено прилагането на правата на потребителите, както и да им бъдат предоставени нови средства за защита на тези права. Възможността за започване на колективно действие трябва да засили увереността на потребителите, че те могат да защитават своите права, както и да подтикне предприятията да спазват по-стриктно правилата“. 

Основни констатации на индекса за развитие на пазарите на дребно от 2018 г.:

  • В сравнение с 2016 г. е налице слабо подобрение, въпреки че тенденцията остава положителна от 2010 г. насам. През последните две години най-много са се подобрили ипотеките, водоснабдяването, услугите по газоснабдяване и по електроснабдяване, но същевременно това остават (с изключение на газоснабдяването) и пазарите, към които има най-малко доверие.
  • Пазарите в Западна Европа продължават да функционират по-добре за потребителите, макар че и тази година, изчислено средно, най-голямото подобрение на резултатите се отчита в Източна Европа. Това показва, че разликата между Изтока и Запада във функционирането на пазарите в полза на потребителите постепенно изчезва. Текущите действия на Комисията и на държавите членки по въпроса за различното качество на храните следва допълнително да подобрят положението в това отношение.
  • Услугите по предоставяне на интернет и мобилните телефонни услуги са все още най-проблематичните за потребителите, като през изминалата година съответно 20,3 % и 17,5 % от тях са се натъкнали на проблеми в тези сектори. Други области, посочени от поне 10 % от потребителите, включват: телевизионни абонаменти, стационарни телефонни услуги, продажби на ИКТ и електронни стоки, железопътен и градски транспорт, автомобили втора употреба, недвижими имоти, пощенски услуги, нови автомобили, автомобили под наем, както и авторемонтни услуги.
  • Финансовите услуги са секторът, в който потребителите понасят най-големи щети (финансова загуба или загуба на време) в случай на проблеми. Не по-малко от 35 % от потребителите, срещнали проблеми при застраховки за дома, ипотеки, заеми и кредити, електро- и водоснабдяване, съобщават за сериозни щети вследствие на това. Други области, в които потребителите, срещнали проблеми, съобщават за високи щети, са авиокомпаниите, инвестиционните продукти и застраховките на автомобили.
  • Секторите на недвижимите имоти и автомобилите втора употреба се ползват с най-ниско доверие сред потребителите.Само 38 % от потребителите вярват, че доставчиците на услуги в сектора на недвижимите имоти спазват правилата за защита на потребителите, а по отношение на сектора на автомобили втора употреба това са 36 % от потребителите. 

Действия на Комисията за подобряване на защитата и доверието на потребителите 

Подобряването на защитата на потребителите заема челно място в дневния ред на Комисията „Юнкер“. Комисията предложи през април 2018 г. Нов търговски механизъм за потребителите, с който ще се дадат правомощия на квалифицираните органи да подават колективни искове от името на потребителите и ще се въведат по-силни правомощия на органите за защита на потребителите на държавите членки да налагат санкции. С механизма ще се разшири също така защитата на потребителите, когато пазаруват онлайн, и ясно ще се забранят заблуждаващите потребителите практики, свързани с разлики в качеството на продуктите.

В съответствие с Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СЗОП) в ЕС Комисията, заедно с органите за защита на потребителите, стартира няколко действия по правоприлагане, за да гарантира, че предприятията спазват изцяло правилата на ЕС за защита на потребителите. Скорошен пример за такова действие представлява подобряването на общите условия на компанията Airbnb. 

 Цялото прессъобщение на Европейската комисия може да се види тук. Целият доклад на английски език е качен в раздел "Документи".
Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати