Диалог за потребителите в България

Европейската политика за защита на потребителите носи  реални ползи на всички граждани, независимо от това къде точно живеят в ЕС. Това става възможно благодарение на законодателството, което важи в рамките на Общността – приемат се директиви и регламенти, които уреждат правата на потребителите, правата на пътниците, забраняват нелоялни бизнес практики и несправедливи договорни условия, създават се условия за завеждане на колективни искове за защита на интересите на потребителите. Цялата тази рамка дава възможност на гражданите на ЕС да бъдат по-добре защитени, а успоредно с това – създава и правна сигурност за търговците.

В същото време в променящата се дигитална среда и в зеления преход, под натиска на различни световни кризи, както и на последиците от пандемията от COVID-19, и потребителите, и търговците са поставени пред нови предизвикателства. За да се запази доверието им в Единния европейски пазар, е необходим не само нов подход към проблемите, но обединяване на усилията на всички стопански субекти, държавни органи и неправителствени организации в тази сфера.

Като част от тази инициатива Европейската комисия организира поредица от „потребителски диалози“ в държавите-членки, за да обсъди как тясното сътрудничество и партньорства на европейско и национално ниво, може да доведе до по-бързи и по-трайни резултати. Целта на тези събития е да се изслушат националните правоприлагащи органи, както и други заинтересовани страни.

Диалогът за потребителите в  България е под мотото „Защита на потребителите в зеления преход и в цифровата ера – възможности и предизвикателства“.

Събитието ще се проведе на 15 февруари от 16 ч., като ще се излъчва и на живо онлайн. То се организира от Европейската комисия в сътрудничество с Министерството на икономиката и индустрията. 

 

Диалогът за потребителите ще бъде открит от г-н Дидие Рейндерс, комисар по правосъдието, Европейска комисия, както и от г-н Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията. В панелната дискусия ще включат г-н Емил Алексиев, директор на дирекция "Потребителска политика", Министерство на икономиката и индустрията, г-н Стоил Алипиев, председател на Комисия за защита на потребителите, г-жа Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център България, г-жа Ева Синкович, заместник-ръководител на отдел за безопасност на продуктите и система за бързо предупреждение, дирекция за потребителите, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия, както и представители на потребителски организации в България.

 

Photo by Marco/pexels.com

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати