ЕК преразглежда правилата за безопасност на продуктите и потребителските кредити

Европейската комисия предложи да бъдат преразгледани два пакета с правила на ЕС, за да бъдат укрепени правата на потребителите. Целта е да се повиши защитата на потребителите, като се гарантира, че опасните продукти се изземват от пазара или офертите за кредит се представят на кандидатите за тях по ясен и лесен за четене чрез цифрови устройства начин. С предложението се актуализират действащата Директива относно общата безопасност на продуктите и правилата на ЕС за потребителските кредити с цел да се защитят потребителите, пише в прессъобщение на ЕК до медиите.

Онлайн продажбите се увеличаваха постоянно през последните 20 години, като през 2020 г. 71 % от потребителите пазаруваха онлайн, като често купуват нови технологични продукти. От безжични слушалки и пречистватели на въздуха до конзоли за игри — пазарът на технологични продукти е огромен. Регламентът относно общата безопасност на продуктите ще предвиди действия срещу рисковете, свързани с тези нови технологични продукти, например във връзка с киберсигурността, и с онлайн пазаруването, като въведе правила за безопасност на продуктите за онлайн местата за търговия. Той ще гарантира, че всички продукти, достигащи до потребителите в ЕС, са безопасни — независимо дали това става чрез онлайн места за търговия или от кварталния магазин и дали идват от ЕС или от страни извън него. С новия регламент ще се гарантира, че местата за търговия изпълняват своите задължения, така че потребителите да не закупуват опасни продукти.

С преразглеждането на Директивата за потребителските кредити се предвижда, че информацията, свързана с кредитите, трябва да бъде представена по ясен начин, адаптиран за цифрови устройства, така че потребителите да разбират с какво се ангажират. Освен това Директивата ще подобри правилата, с които се оценява кредитоспособността, т.е. дали потребителят ще може да погаси кредита. Целта е да се избегне проблемът със свръхзадлъжнялостта. Регламентът ще изисква от държавите членки да насърчават финансовото образование и да осигурят предоставянето на потребителите на консултации във връзка с дълговете.

Предложенията на Комисията предстои да бъдат обсъдени от Съвета и Парламента.

С пълния текст на прессъобщението можете да се запознаете тук.

Изображение: Pexels.com

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати