Мрежата от Европейски потребителски центрове с достъпни услуги и за украинските граждани в ЕС

ЕК задейства Директива за предоставяне на временна закрила за бързо и ефективно съдействие на украинските граждани, пристигащи в Европейския съюз. То включва предоставяне на разрешение за временно пребиваване, достъп до медицински грижи, образование, пазар на труда и различни услуги и мрежи на съюза.

Мрежата от Европейски потребителски центрове

Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC-Net) е с 29 офиса в 27 страни-членки на ЕС, Норвегия и Исландия. Центровете в мрежата активно си сътрудничат с Международния потребителски център в Обединеното кралство. Ние подпомагаме безопасния достъп на потребителите до вътрешния пазар, като им предоставяме безплатна информация и помощ при трансгранично пренасочване към компетентен орган. Можем да предоставим безплатен правен съвет и помощ при трансграничен потребителски проблем по време на престой на потребителя във всяка от страните, където имаме представителства. Сред потребителските проблеми са и тези при покупка на билети за транспорт.

Кога можем да помогнем?

  • Ако сте в спор с търговец от друга страна в ЕС, Норвегия,  Исландия или Обединеното кралство или имате въпрос относно потребителските си права;  
  • И се намирате в страна в ЕС, Норвегия или Исландия.

Имате въпрос? Местният Европейски потребителски център е насреща. Всички офиси предлагат обслужване на английски и на местния език.

Полезни връзки