Как сайтовете представят отстъпките в цената?

През последния месец, под координацията на Европейската Комисия, 13 национални органи в страните от ЕС и ЕИП наблюдаваха цените на 16 000 продукта от 176 уебсайта с цел да проверят как отстъпките се представят онлайн. При проучването е установено, че при около 50% от наблюдаваните продукти се показва съобщение за намаление на цените по време на Черния петък. Сред тях властите установиха, че приблизително едно от четири съобщения е в противоречие със законодателството на ЕС, пише в информация на сайта на Европейската комисия

Директивата относно обявяването на цените задължава магазините, включително електронните търговци, да посочват най-ниската цена, прилагана за продукта през предходните 30 дни, когато обявяват отстъпка. Проверката обаче показва нарушения в поне 43% от проверените уебсайтове.  

Това задължение беше заложено през месец май 2022 г. и в Закона за защита на потребителите. В него е заложено определение за "предишна цена" - това е най-ниската цена на стоката или услугата, която търговецът е прилагал през период, не по-кратък от 30 дни преди датата на намалението на цената в същия търговски обект, интернет страница или приложение. Тези условия не се отнасят за храни и бързо развалящи се стоки. Преди промените в ЗЗП задължението важеше само за стоки, продавани на място.