ЕК стартира новата програма за потребителите

На 13.11.2020 г. Европейската комисия стартира новата програма за потребителите, която ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Програмата очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите. По-конкретно, в програмата се предлагат приоритети и ключови действия на европейско и национално равнище, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години заедно с държавите членки. Те включват, наред с другото, ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Искаме да дадем възможност на потребителите да изпълняват своята роля в екологичния и цифровия преход. В същото време трябва да гарантираме, че нашите правила за защита на правата на потребителите продължават да съответстват на днешната цифрова реалност — по-специално чрез стриктно прилагане на законодателството и повишена отговорност на онлайн платформите.“

Комисарят по въпросите на правосъдието и потребителите Дидие Рейндерс заяви: „Европейските потребители са в основата на глобалната промяна. Техните действия могат да имат значителен принос. Потребителите трябва да имат възможност да избират устойчиви решения и да бъдат уверени, че правата им ще бъдат защитени при всички обстоятелства. Новата програма въвежда мерки за насърчаване на справедливо цифрово и екологично общество и е съобразена с поведението на потребителите, което надхвърля границите на отделните държави членки.“

Правата на потребителите по време на кризата с COVID-19

Независимо дали става въпрос за онлайн измами или за отменени пътувания, пандемията от COVID-19 засегна много области от живота на потребителите. Комисията ще продължи усилията за справяне с измамите на потребителите в сътрудничество с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и в диалог с платформите и всички заинтересовани страни. Освен това Комисията ще продължи да гарантира защитата на правата на пътниците и туристите в ЕС в случай на отменено пътуване. Комисията ще анализира дългосрочното въздействие на COVID-19 върху моделите на потребление на европейците като основа за бъдещите инициативи на политиката.

Овластяване на потребителите и осигуряване на по-добра защита

Новата програма за потребителите представя визия за политиката на ЕС за защита на потребителите в периода 2020 — 2025 г., съсредоточена върху пет ключови приоритетни области, сред които екологичен преход, цифрова трансформация, ефективно прилагане на правата на потребителите, специфични нужди на определени групи потребители и международно сътрудничество.


Прессъобщението на Европейската комисия може да видите тук.