ЕК стартира новата програма за потребителите

На 13.11.2020 г. Европейската комисия стартира новата програма за потребителите, която ще даде възможност на европейските потребители да играят активна роля в екологичния и цифровия преход. Програмата очертава и начините за повишаване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която доведе до значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите. По-конкретно, в програмата се предлагат приоритети и ключови действия на европейско и национално равнище, които да бъдат изпълнени през следващите 5 години заедно с държавите членки. Те включват, наред с другото, ново законодателно предложение, насочено към предоставянето на по-добра информация за потребителите относно устойчивостта, адаптиране на съществуващото законодателство към цифровата трансформация, както и план за действие с Китай относно безопасността на продуктите.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Искаме да дадем възможност на потребителите да изпълняват своята роля в екологичния и цифровия преход. В същото време трябва да гарантираме, че нашите правила за защита на правата на потребителите продължават да съответстват на днешната цифрова реалност — по-специално чрез стриктно прилагане на законодателството и повишена отговорност на онлайн платформите.“

Комисарят по въпросите на правосъдието и потребителите Дидие Рейндерс заяви: „Европейските потребители са в основата на глобалната промяна. Техните действия могат да имат значителен принос. Потребителите трябва да имат възможност да избират устойчиви решения и да бъдат уверени, че правата им ще бъдат защитени при всички обстоятелства. Новата програма въвежда мерки за насърчаване на справедливо цифрово и екологично общество и е съобразена с поведението на потребителите, което надхвърля границите на отделните държави членки.“

Правата на потребителите по време на кризата с COVID-19

Независимо дали става въпрос за онлайн измами или за отменени пътувания, пандемията от COVID-19 засегна много области от живота на потребителите. Комисията ще продължи усилията за справяне с измамите на потребителите в сътрудничество с мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и в диалог с платформите и всички заинтересовани страни. Освен това Комисията ще продължи да гарантира защитата на правата на пътниците и туристите в ЕС в случай на отменено пътуване. Комисията ще анализира дългосрочното въздействие на COVID-19 върху моделите на потребление на европейците като основа за бъдещите инициативи на политиката.

Овластяване на потребителите и осигуряване на по-добра защита

Новата програма за потребителите представя визия за политиката на ЕС за защита на потребителите в периода 2020 — 2025 г., съсредоточена върху пет ключови приоритетни области, сред които екологичен преход, цифрова трансформация, ефективно прилагане на правата на потребителите, специфични нужди на определени групи потребители и международно сътрудничество.


Прессъобщението на Европейската комисия може да видите тук.

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати