Купен онлайн матрак може да се върне и разопакован

Съдът на ЕС: може да се почисти

Потребителят може да върне матрак, поръчан и купен онлайн, дори и ако е отстранил защитното му фолио след неговата доставка. Това става ясно от решение на Съда на Европейския съюз във връзка с реален казус на потребител от Германия.

Мъжът купива матрак за 1095 евро от електронен търговец, разпечатва го у дома, но впоследствие решава да се възползва от правото си на отказ от договора и да го върне. Фирмата отказва, като се позовава на Директива 2011/83/ЕС по отношение правата на потребителите, според която има изключения при правото на отказ - „запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им“.

Делото стига до Федералния върховен съд на Германия, който се обръща към Европейския съд в Люксембург с молба за тълкуване на това дали матраците попадат в изключенията, обобщени в Директивата.

Според решението на Съда на ЕС отговорът е отрицателен и ако потребителят махне защитното фолио на матрак, купен по интернет, това не е пречка да го върне.

 „Макар потенциално да е бил използван, такъв матрак не се явява само поради това окончателно негоден за нова употреба от трето лице или за ново пускане в продажба. В това отношение е достатъчно например да се припомни, че в хотелите един и същ матрак служи на поредица от клиенти, че съществува пазар на употребявани матраци и че е възможно основно почистване на използваните матраци. От друга страна, от гледна точка на правото на отказ матракът може да се приравни на дреха – категория стоки, за която Директивата изрично предвижда възможност да се връщат след пробването им“, смятат от Съда на ЕС. Според магистратите както при дрехите, така и при матраците, има пряк контакт на стоката с човешкото тяло, но в същото време може да се приеме, че след като те бъдат върнати, търговецът може да ги почисти или дезинфекцира и съответно – те да станат годни за нова продажба и употреба.

Съдът обаче подчертава, че според директивата потребителят отговаря за всяко евентуално намаляване на стойността на стоката, причинено от боравене с нея, различно от необходимото, за да се установят естеството и характеристиките на стоката, без обаче да губи правото си на отказ.

 

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати