Купен онлайн матрак може да се върне и разопакован

Съдът на ЕС: може да се почисти

Потребителят може да върне матрак, поръчан и купен онлайн, дори и ако е отстранил защитното му фолио след неговата доставка. Това става ясно от решение на Съда на Европейския съюз във връзка с реален казус на потребител от Германия.

Мъжът купива матрак за 1095 евро от електронен търговец, разпечатва го у дома, но впоследствие решава да се възползва от правото си на отказ от договора и да го върне. Фирмата отказва, като се позовава на Директива 2011/83/ЕС по отношение правата на потребителите, според която има изключения при правото на отказ - „запечатани стоки, които не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани със защитата на здравето, или по хигиенни причини и които са разпечатани след доставката им“.

Делото стига до Федералния върховен съд на Германия, който се обръща към Европейския съд в Люксембург с молба за тълкуване на това дали матраците попадат в изключенията, обобщени в Директивата.

Според решението на Съда на ЕС отговорът е отрицателен и ако потребителят махне защитното фолио на матрак, купен по интернет, това не е пречка да го върне.

 „Макар потенциално да е бил използван, такъв матрак не се явява само поради това окончателно негоден за нова употреба от трето лице или за ново пускане в продажба. В това отношение е достатъчно например да се припомни, че в хотелите един и същ матрак служи на поредица от клиенти, че съществува пазар на употребявани матраци и че е възможно основно почистване на използваните матраци. От друга страна, от гледна точка на правото на отказ матракът може да се приравни на дреха – категория стоки, за която Директивата изрично предвижда възможност да се връщат след пробването им“, смятат от Съда на ЕС. Според магистратите както при дрехите, така и при матраците, има пряк контакт на стоката с човешкото тяло, но в същото време може да се приеме, че след като те бъдат върнати, търговецът може да ги почисти или дезинфекцира и съответно – те да станат годни за нова продажба и употреба.

Съдът обаче подчертава, че според директивата потребителят отговаря за всяко евентуално намаляване на стойността на стоката, причинено от боравене с нея, различно от необходимото, за да се установят естеството и характеристиките на стоката, без обаче да губи правото си на отказ.