Колко струва доставка в ЕС?

Онлайн калкулатор сравнява цените за изпращане на писма и колети в ЕС

Да намерите най-изгодният вариант за изпращане на писмо или колет до друга страна в ЕС, със сигурност изисква повече време и усилия - с две думи може да се превърне в голямо предизвикателство. За да предложи повече прозрачност на цените, Европейската комисия изработи специален онлайн калкулатор за сравнение на цените за услуги за доставка на пакети в рамките на Общността. Този инструмент вече е достъпен на всички 24 езика.

Инструмент за прозрачност на цената на пратката

Независимо дали пазарувате или продавате онлайн, онлайн инструментът предоставя публични цени за доставка на един артикул във вашата страна от ЕС или друга държава членка. Важното е да попълните:

Страна, от където тръгва пратката
Дестинация
Типът колет, който изпращате (напр. колет или писмо, колко тежи, дали има нужда от код за проследяване или препоръчана поща)

Калкулаторът предоставя преглед на наличните услуги за доставка и тарифите за избрания тип пратка. Инструментът за прозрачност съдържа над 40 000 тарифи за повече от 250 услуги за доставка на колети. Моля, обърнете внимание: публикуваните цени са в евро и в съответната местна валута, като не включват ДДС. За конвертирането в евро се използва обменният курс, прилаган от Европейската централна банка на 31 март.

Регламент за трансгранични пратки в ЕС

Международните колетни услуги играят важна роля в един добре функциониращ единен пазар. От 2018 г. регламентът на ЕС относно услугите за трансгранична доставка на колети осигурява повече надзор и прозрачност за трансграничните тарифи за пратките. Всички доставчици на подобни куриерски услуги с над 50 служители или офис в повече от една държава от ЕС, са длъжни да предоставят информация за цените. Тази информация се актуализира всяка година.