Лекция на ЕПЦ пред студенти в УНСС

Екипът ЕПЦ България днес изнесе лекция пред второкурсници от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по покана на Научноизследователския център по търговия към катедра „Икономика на търговията". Сред публиката имаше и много преподаватели. Темата на лекцията беше "Права на потребителите при онлайн пазаруване в ЕС".

По време на лекцията Соня Спасова, директор на ЕПЦ България и Анита Каменова, юрист на центъра, запознаха младежите с работата на Мрежата от 29 Европейски потребителски центъра в ЕС, Исландия и Норвегия. През миналата година около 150 съветника, които работят в центровете на ECC-Net са разгледали и решили близо 120 000 потребителски оплаквания, като на потърпевшите са възстановени или спестени близо 10 млн. евро. 

Директорът на ЕПЦ България Соня Спасова представи и основните насоки за потребителите, когато пазаруват онлайн и даде ценни съвети за това как да не се губят пари и време при онлайн поръчки. Много е важно да се направи предварителна проверка на електронния търговец, да проверите как може да се свържете с фирмата при въпроси или проблеми, както и да прецените условията за връщане, ако това се наложи, посъветва студентите Спасова.

Публичната лекция се реализира в рамките на подписания договор за сътрудничество между УНСС, Комисията за защита на потребителите и Европейския потребителски център България. 

Още за презентацията пред бъдещите икономисти може да се види на сайта на УНСС.