Правата на потребителите при отдаване на коли по наем

 

Европейската комисия работи заедно с държавните органи за защита на потребителите за по-добро спазване на правата на потребителите при отдаване на коли по наем

 

Днес пет големи компании за коли под наем се съгласиха значително да преразгледат начина, по който те третират потребителите, благодарение на съвместни действия от страна на Европейската комисия и националните правоприлагащи органи. Гражданите ще имат полза от повече яснота по отношение на застрахователните полици и видовете зареждане на гориво,  повече справедливост при разглеждане на щети и по-голяма прозрачност на цените. Жалбите които са свързани с автомобили под наем, получени от европейските потребителски центрове са се увеличили рязко през последните две години.

 Дружествата обещаха да съгласуват по-добре съществуващите практики за коли под наем спрямо изискванията на законодателството за потребителите, определени от правилата на ЕС относно: потребителските права, нелоялни търговски практики и неравноправните клаузи.

 

Някои от основните подобрения обещават да включват:

 • По - добра прозрачност при резервация онлайн:

   - Ясна информация относно всички задължителни такси и допълнителни екстри;

   - По-ясна информация за основните условия и изисквания за отдаване под наем, включително депозити, начислени върху картата на потребителя        

 • По-добра информация при резервация в случай на анулиране на резервацията и застрахователни продукти, включително техните цени, изключения и възможни проблеми.
  • Подобрени и по-прозрачни политики за горивото
  • Ясни и по-справедливи процеси за инспекция на превозни средства
  • Подобрени практики за вземане на допълнителни такси от клиенти: на потребителите се дава разумна възможност да оспорят всяка щета, преди да се извърши плащане.

Пример: Потребител е наел кола под наем и платил € 600 като депозит. По време на наема, някой е надраскал колата причинявайки някои незначителни щети възлизащи на по-малко от 100 €. Когато потребителят е върнал колата обратно, той е обвинен за цялата сума на депозита, представител на търговеца е обяснил, че това е предвидено от общите условия в договора.

 

Предложенията постепенно се изпълняват от фирмите, и повечето от тях трябва да бъде завършени до края на 2015 г. Според органите за защита на потребителите някои нерешени въпроси, ще трябва да бъдат допълнително наблюдаване и по-специално:

 

 • отговорността на потребителите за автомобилни щети, причинени от други хора;
 • Практики на брокери и посредници;
 • Езикът, на който трябва да бъдат представени условията за резервации на автомобили под наем в друга държава-членка.
 • Какво застрахователно покритие се предлага пакетно с колата под наем и да се потърсят други предлагани застраховки.

 

Контекст

Решението за действие бе взето след постоянно увеличение на потребителските жалби от услугите по отдаване на автомобили под наем в друга страна - от около 1050 случая през 2012 г. до над 1750 през 2014 г. - както е докладвано от Европейските потребителски центрове. Диалогът бе създаден между националните органи за защита на потребителите (CPC) водени от Органите за контрол на пазара и защита на конкуренцията във Великобритания, и петте най-големи компании за автомобили под наем, работещи в ЕС: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz and Sixt. Търговската асоциация „Leaseurope”, която помогна за създаването на действие от индустрията страна, също така се съгласи да продължи да развива практическите насоки за целия сектор свързан с наем на автомобили.

Подобни действия се извършиха по отношение пускането на подвеждаща реклама на пазара на онлайн игрите, която се съдържа в оферти в мобилни приложения  (виж IP / 14/847) и за подобряване на потребителските права на туристически сайтове (IP / 14/436).

Подобряване на информацията и доверието на потребителите в сектора за наем на коли може да допринесе за годишен темп на прираст от 3 до 4% от туристическия сектор през следващите две години в Европа. През 2013 г. е имало над 21 милиона индивидуални договори за наем на автомобили в ЕС. Петте компании, част от диалога, представляват повече от 65% от тези наеми според браншовата асоциация Leaseurope.

Петте компании представиха окончателните предложения за действие, които след това са били оценени от националните органи. Днес Европейската комисия и националните власти обявиха своята оценка на предложенията за действие.

 

За контакти:

Игнат Арсенов – директор на ЕПЦ

02 986 7672

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати