Кои четири акцента откроихме

Екип на Европейски потребителски център България взе участие в Информационния тур на Европейския информационен център „Европа директно – Пловдив“, състоял се с подкрепата на местни общини. В рамките на инициативата бяха организирани информационни щандове на открито за потребители в Асеновград и Пловдив на 25.06.2020 година.

Четирите акцента

Сред акцентите на информационния щанд на Европейски потребителски център България бяха някои от най - актуалните за летния сезон въпроси:

  • Изгубен или повреден багаж: какви са правата ми?
  • Анулирана хотелска резервация: как да постъпим?
  • Закъсняващ или отменен полет: какво е важно да се знае?
  • Как да не бъдем ощетени при планирането на пътуване, пазаруване или почивка?

Комплекти с актуални брошури бяха на разположение на посетителите в рамките на информационната инициатива.

На официалната страница на Европейския потребителски център ще бъдат оповестявани предварително следващи информационни инициативи в страната.

Кои сме ние

Европейски потребителски център – България е част от мрежата на Европейските потребителски центрове (ECC-Net), активна във всички 27 държави — членки на ЕС, в Исландия, Норвегия и Обединеното Кралство. Мрежата сътрудничи на потребителите да познават правата си и да се възползват оптимално от възможностите на единния европейски пазар. Правните ѝ експерти оказват безвъзмездно съдействие на потребителите при трансгранични спорове. Европейски потребителски център България съдейства за разрешаване на спорове на потребители в страната с търговци в останалите държави - членки на ЕС. Мрежата предлага надеждна информация по въпроси на потребителите на вътрешния пазар, което може да се използва при изготвянето на политики в сътрудничество с европейски и национални заинтересовани страни.  

На разположение сме за потребители, независимо от града

 В случай че сте в страната и се нуждаете от индивидуална консултация по въпрос, който се касае до отношенията Ви с чуждестранен търговец, може да се обърнете за съдействие към ЕПЦ България.