Как да разберем, че предлаганият продукт е фалшификат?

Как да разберем, че предлаганият продукт е фалшификат? Макар да няма точна формула, няколко фактора могат да ви дадат насока и да ви сигнализират, че продуктът пред вас не е оригинален: 

- лошото качество – в повечето случаи качеството на неоригиналните стоки не е високо, което е видимо дори и за обикновените купувачи; 

- прекалено ниската цена – макар да не е гаранция, прекалено ниската цена също би могла да ни подскаже, че стоката е фалшива. Особено ако знаем, че стоките с конкретната марка поначало се продават на по-високи цени. 

- опаковката на стоката – друг фактор за това, че даден продукт е фалшив, може да бъде лошото качество на опаковката, в която той е поставен. Опаковката би могла да е твърде голяма за конкретния продукт, да е раздърпана или направена от некачествени материали, отделните части на продукта да не са добре подредени;

 - етикетът на стоката – винаги проверявайте етикета, поставен върху стоката или нейната опаковка. Често фалшивите стоки съдържат редица правописни и пунктуационни грешки, които ще ви дадат ясна индикация, че нещо не е наред. Освен това при неоригиналните продукти понякога липсва информация за производителя или доставчика; 

- външният вид на марката – при неоригиналните стоки обичайно се допускат отклонения във външния вид на фалшифицираната марка – например смяна на една буква с друга, лека промяна на използваните в марката фигури и др. 

В случай че имате съмнения относно начина, по който съответната марка по принцип изглежда, винаги може да проверите в сайта на притежателя или в достъпните бази данни на Патентното ведомство или Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС); знаци за автентикация – напоследък редица производители използват допълнителни гаранции, за да удостоверят, че дадена стока е оригинална. Такива знаци могат да бъдат баркодове, холограми, QR кодове. 

В допълнение, честа практика на търговците е да качват на официалните си уебсайтове подробна информация за най-често допусканите грешки при фалшифицирането на техните марки. Ако се интересувате от конкретен производител, бихте могли да потърсите допълнителна информация за използваните от него методи за гарантиране на произхода на означената стока. Познавайки същността на обектите на индустриална собственост – марки, географски означения, промишлени дизайни и други, в съчетание със засилен интерес към отделните брандове и техните специфики, и в условия на добра информираност в общественото пространство, всички заедно ще можем да осъществяваме активна борба срещу производството, разпространяването и най-вече купуването на стоки (имитации, фалшификати, неоригинални), които нарушават не само правата на притежателите, увреждат бизнеса, но също така нарушават и нашите права като потребители, които трябва умело да балансираме между своите нужди и възможности за потребление.   

Вижте повече на сайта на Патентното ведомство на Република България, което извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост.

Изображение: Pexels.com

Беше ли Ви полезна тази информация?

Щастливи сме, че сме успели да Ви бъдем от помощ!

Съжаляваме, че не успяхме да Ви бъдем от полза!

Каква е основната причина за вашия отговор?

Бихте ли препоръчали нашите услуги на приятел?

0 = по-скоро не
5 = със сигурност
Изпрати